Ayat 57

Terjemah
Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
(Qs 12 Yusuf: 57)

◄►

Tafsir Jalalain
57.◄(Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik) daripada upah di dunia (bagi orang-orang beriman dan selalu bertakwa.) ketika musim paceklik tiba, musim paceklik itu menimpa pula negeri Kan`an dan negeri Syam.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►